The Hebrew Text for SHALOSH plus ONE Episode 6. Feat. Yasmin Leslerot

                                                                      איזה מסלול אחר יכולתי לקחת

‎שוב הפעם בורחת מעצמי

‎כדי לא לראות שמה שרציתי בתחילת דרכי

‎זה מה שעוד רוצה לרצות

‎מסתירה מעצמי רגשות כל כך ברורים

וזה מצחיק שאתה פה

‎יושב כאילו לא עברו שנים מאז אותן פגיעות

‎רואים סדרות מבוססות

‎על סיפורים דומים לשלנו

על איך דברים מתגלגלים

מדברים על המצב והאינפלציה

ועל אנו

ועל איך זה להיות פה בעולם הזה

דרכון לטוס לחו”ל

אולי יהיה שם יותר טוב

 

כל החברים שלי מרחרחים

לאן הולכים לאן בורחים

ומה עושים למה מטפסים

שוקלים להיות פליטים

המטוסים בשמיים מציירים קווים

העולם רועד

קדיחות אסדות גז

פצצות עפות על

המון אדם רץ

מעט אדם חי

מעט אדם מרגיש באמת

בתוך כל הייאוש הזה מוצאת שאהבה אצלי אמת

המדינה בוערת צאו להפגין

המלחמה בפתח אל תאמין

הם משקרים במצח נחושה וצוחקים

צריכה איתי את האנשים

עכשיו מתעוררים כי

 

 

אם אפשר ללכת לאן שהוא מכאן

זה הזמן זה הזמן

תכין דרכון כולם יצאו מכאן לחפש מקום אחר

 

 

יש סיכוי שנעשה את זה עכשיו כשהברזל חם

תודה לכל שליחי האור

אנחנו ננצל כאן

לפני שהם הופכים לדיקטטורה ואפל כאן

בואו נחייך

עם מוזיקה נשנה כאן

אין מילה למי שמבטל מילה של מישהו בגלל ברית מילה שלא עשה או עוד מילה שנמאסה

מלא מילה כבר נאמרה אז איבדה ערכה

ואנשים מזלזלים בה גם כשהיא כתובה

וצו של בית משפט כבר לא מספיק

בשביל להרחיק את המשטרה כשהשלטון מושחת אז אין מה לפחד מהשחרה

הפוליטיקה היא כזאת מצוחצחת כשנמצאת מול מצלמה

כבר לא יודעת אם השקר בא להסתיר את האמת העצובה

כשלאף אחד לא אכפת

ואם למשהו אכפת זה לגבי מה שנוגע בו

מפרידים בין הפגנות של להט"בים ופליטים

מה כולם רוצים בסך הכל לחיות פה?

חוות החיות פה החזירים גונבים את הפירות

שמים באוטו את הסוסים העייפים

ואיכשהו בלוטו תמיד זוכים רק העשירים

 

 

אני לא רוצה ללכת

אל תברחו מכאן

וזה הזמן

שאנשים יתנו קולם

אני לא רוצה לחפש מקום אחר 

 

 

והמיסים עולים אצל הילדים ומי מדבר את הקולות של דור עשרים

בממשלה אין אף אחד שמייצג את הצעירים

בדור שלי למען האמת כולם עבדים נלחמים בדיכאונות ומשתגעים

ולא יודעים אם יש סיכוי שיעברו את השנים

ומדברים על זיהומים ומלחמות שינוי אקלים ומחלות

וזה מפחיד אחרי כל זה איך נתחיל לבנות 

איך נראה עתיד איך נחשוב על אהבה וילדים

אני אוהבת ילדים אני מתכננת להביא למרות שזה מרגיש לא אחראי

בואו נתקומם לפני שלא יהיה שני שנהפוך לשלהם לאיזה חפץ נפש ריק 

גוף לא כלי עולם גדול מכיל הרבה

גם בלי שנאה יש מספיק אספקה די לקפיטל ויאללה לנשמה

 

 

אם יש מקום לרגש

בואו נביא לכאן

שינוי במוזיקה

זה זמן שינצח אור את החושך

המשחק הבין דורי הזה הוא איזה דור ישבור את הקור יצא מבור יחליט לראות את האור

 

יש סיכוי שעוד ישתנה כאן

אני קוראת לכל בני דורי

ממשו את האהבה

לאלה שרוצים לדעת את הפרק הבא

בסיפור הזהויות של העולם

השלב הכי גבוה באבולוציה זה מוסר

הרובוטיזציה מנטרלת תעבר

האנלוגיה שמה בוטוקס 

והצער שאם לא נתעורר

אנחנו אלה שנצטער

אני קוראת לבני גילי קומו עורו כי מאוחר

כי עוד שנייה נגמר פה

זה שאין לי ארץ אחרת

לא אומר שהטלת ספק נפסלת

זה אבסורד זה פשלה בסרט

שאנשים התקבעו על אדמה

די ברור שבני אדם נועדו לנדידה


The text was written by Yasmin Leselrot.